Oddíl Otokodate Dojo zprostředkovává svým členům cvičení autentického japonského bojového umění Hakkoryu JuJutsu a Koho Shiatsu Igaku. Oddíl je certifikován přímo z Hombu Dojo Hakkoryu JuJutsu jako jediné oficiální Hakkoryu Dojo v ČR.

Učíme nezměněné  originální japonské techniky v celé své šíři i hloubce.  To zahrnuje nejen fyzický, ale i duševní aspekt, jakož i formální japonskou etiketu.  Studium v tradičním Budo Dojo kompletně mění život studenta a mění ho v něco úplně nového. Student nemění bojové umění tak, aby mu vyhovovalo, ale raději se nechá bojovým uměním formovat a utvářet. Je to podobné jako s vytvářením japonského meče, student naší školy začíná jako surový materiál. Trénink ho formuje a kalí, jak fyzicky, tak spirituálně, dokud se nestane výtečně vyleštěným, ostrým jako břitva a se srdcem pravého válečníka (Budoka). Mnoho moderních škol se vyvinulo v jednoduché učení ubližování pro soutěže nebo cvičení za účelem lepší fyzické formy. Toto není cesta tradičních japonských Budo. Tradiční Dojo mění hodnoty, životní cíle a schopnost být uspěšný ve všech aspektech Vašeho života.

Naše Dojo nabízí studium pravého japonského bojového umění a svým studentům umožňuje výměnu zahraničních zkušeností nejen v Evropě, ale i přímo v kolébce tohoto bojového umění v Japonsku, přímo v místě jeho vzniku. Navštěvujeme Hombu Dojo (ústředí bojového umění) a čerpáme své znalosti přímo od následovníků zakladatele tohoto bojového umění. Jinými slovy pijeme vodu přímo u pramene, kde je nejčistší.  Hlavním instruktorem v Dojo je zástupce školy Hakkoryu JuJutsu and Koho Shiatsu Igaku pro Českou republiku. Student našeho Dojo se automaticky stává členem celosvětové organizace Hakkoryu a členská kartička, kterou dostane z Japonska, ho opravňuje k návštěvě a cvičení v oficiálních Hakkoryu Dojo po celém světě. Mnoho našich studentů tuto příležitost již využilo a využívá, zejména příležitosti cvičit v Belgii u skvělého mistra Hakkoryu JuJutsu Menkyo Kaiden Shihana Sandaikichu Johny Lenskense, či přímo u Nidai a Sandai Sokeho (přímo rodiny pokračovatelů zakladatele Hakkoryu JuJutsu) v Japonsku.

Otokodate Dojo bylo založeno Zdeňkem Minaříkem v roce 1991. Dříve, před rokem 1989, oddíl fungoval pod asociací ABDU jako středisko účelové sebeobrany. Tehdy byly vyučovány vybrané techniky z judo, karate a částečně aikido. Po roce 1991, kdy se Zdeněk Minařík seznámil s panem Straussem, bylo v oddíle bylo vyučováno moderní JuJutsu (jakožto spojení judo, aikido a karate) jehož myšlenkovým a technickým garantem byl právě světoznámý nestor evropského JuJutsu pan Franz Strauss. Učitelem pana Strausse nebyl nikdo jiný, než legendární Josef Ebetshuber, jehož učitel Eric Rahn měl dlouhodobé styky s Japonskem a v roce 1906 v Německu založil první Jujitsu školu a byl průkopníkem tohoto bojového umění v Evropě. Díky panu Straussovi jsme se v roce 1995 na semináři v Pinkafeldu seznámili s naším učitelem Hakkoryu Jujutsu Johny Lenskensem. Od té doby se v Otokodate Dojo cvičilo nejen moderní JuJutsu, ale i tradiční Hakkoryu JuJutsu. V roce 2005 se přestoupilo výhradně na výcvik tradiční školy Hakkoryu JuJutsu, které se cvičí dodnes.

Název Otokodate Dojo vychází z příběhu otokodate – spolků bojovníků. Toto jméno doslova znamená velmi mužného a odvážného člověka a spolky, jež tyto lidi sdružovaly, spojovaly své členy závazkem stát při sobě v dobrém i zlém, neohlížejíce se na vlastní životy a aniž by pátrali po minulosti kohokoliv ze svých druhů. Tyto spolky vznikaly jako reakce na brutalitu mnohých válečníků z řad šógunových jednotek a chránily obyčejné lidi, jako řemeslníky, zemědělce a obchodníky. Tito bojovníci  byli velmi schopní, zdatní a vynalézaví, neboť zákon jim v té době zakazoval nosit tradiční japonské zbraně. Podle některých pramenů uměli výborně zacházet s krátkou dýkou, kovovým vějířem, holí, případně dlouhou kuřáckou dýmkou. Dobrodiní vykonávané těmito bojovníky vedlo ke vzniku mnoha historek, které bychom mohli připodobnit k japonskému Robinu Hoodovi.  Naším záměrem  je nezpronevěřit se těmto silným myšlenkám a být nápomocni tam, kde je nás potřeba. Silný duch těchto jednotek jakoby přestupoval i do našeho Dojo a proto není překvapením, že členové Dojo drží při sobě a vzájemně se přátelsky podporují, jako by byli jedna velká rodina. Doufejme, že v tomto duchu bude oddíl pokračovat i nadále.

Hakkoryu JuJutsu praktikujeme ve formě kihon waza (základní cvičení) a  henka waza (bojové aplikace). Techniky jsou aplikovány i formou sebeobrany, vhodné pro muže, ženy, děti i seniory. Jedna z vyučovacích metod, která se v Hakkoryu často užívá, zahrnuje japonský koncept „kan“ (pocitu/intuice). Deshi se může učit nejpokročilejším formám určité techniky, ale jestliže tato osoba nemá nezbytné množství jistých osobních zkušeností, pravěpodobně naprosto nepochopí její význam a existenci. Student Hakkoryu se naučí další krok až shihan usoudí, že je na něj student připravený. Jinak zůstane význam deshi skrytý. Shodaisoke v jednom ze svých spisů přirovnal vyučování Hakkoryu k výuce ladění shamisen (japonský hudební nástroj).

Napsal:
„Když cvičíte na Shamisen, musíte naladit tři struny. Většina začátečníků to nedokáže, takže v úvodu své výuky žádají učitele, aby jim nástroj naladil. Postupně však, kousek po kousku, protože cvičí každý den, jejich cit pro zvuk se stane lepší a ostřejší. Obvykle asi po roce mají natolik vytrénované ucho, že dokážou ladit sami. Takže až do té doby jim učitel neřekne nic moc užitečného, protože učitelé vědí, že neexistují slova, která by vyjádřila jak cítit zvuk.“

Vývoj se nedá uspěchat. Závisí na schopnostech a odhodlání deshi. Krok za krokem se techniky Hakkoryu stávají pokročilejší, silnější a v kombinacích někdy komplikované. Účelem Hakkoryu je nakonec pozvednout dovednost deshi na úroveň, která mu/jí umožní vytváření jejich vlastních technik (henka) pro praktické využití v sebeobranných situacích. Tehdy deshi přestává napodobovat a vezme techniky Hakkoryu za své.

Kromě gensoku v Hakkoryu waza samozřejmě některé nezbytné oblasti obsahují koncepty jako:

  • kamae (bojové postavení, postoj)
  • hara/tanden/ki (centrum rovnováhy, jak ho nejlépe koncentrovat)
  • kime (soustředění)
  • tsukuri/kuzushi/kake (příprava/ vyvedení z rovnováhy/provedení)
  • maai (bojová vzdálenost)
  • sen (bojová iniciativa, „načasování“)
  • suki (odhalení slabostí, mezer)

 

Jako u všech bugei/budo entit, vyučovací metoda používaná v jakémkoliv dojo je silně ovlivněna osobními názory shihan, stejně jako jeho silnými stránkami, schopnostmi, zkušenostmi, výcvikem, věkem, tělesným typem a náhledem na souboj. Obecně, a v závislosti na situaci, v Hakkoryu je počáteční přístup před a během opravdového utkání obvykle „shobu“ (závažné, ale pravděpodobně ne smrtelné utkání), nebo shinken shobu (bojová situace se smrtelnými následky). Někteří shihan zastávají názor, že útok a obrana jsou jedno a totéž. Mnozí další vidí Hakkoryu jako umění čistě obranné povahy. Oba názory mají v Hakkoryu zastání a oporu. Osobní přístup shodaisoke byl zajistit rozhodující vítězství s nejmenším možným zraněním útočníka.

„Každý člověk by měl nést zodpovědnost za ochranu svých vlastních cenných lidských práv. Být urážen, utlačován, zneužíván či ohrožován; žádná z těchto situací se neliší od aktu sebevraždy, kdy se zbytečně zbavíme schopností. Tajemství života je neviditelné, a jakmile jednou plamen uhasne, nemůže být znovu rozdmýchán. Pouze doufat v mírumilovné řešení je stejné jako šeptat Buddhistickou modlitbu do koňského ucha – k ničemu. Proto věřím, že lidé by měli získat instinktivní schopnosti k obraně svých drahocenných práv. Aby toho bylo dosaženo, zasvětil jsem svůj život sjednocování Hakkoryu a zdravého rozumu lidstva.“ - Shodai Soke Okuyama Ryuho