­Hakkoryu Koho Shiatsu
八光流皇法指圧

Člověk, praktikující Hakkoryu, využívá tlak na Keiraku k tomu, aby se ubránil, nebo přiměl útočníka upustit od jeho úmyslu. Stejné tlakové techniky jsou ale také základem Koho Shiatsu.

V Hakkoryu se student učí bojovému umění a zároveň procvičuje techniky Shiatsu. Koho Shiatsu, jako uznávaná léčebná metoda, se dokonale doplňuje s technikami Hakkoryu, jako bojovým uměním.

Historie Hakkoryu Koho Shiatsu

Shodai Soke Okuyama Ryuho, zakladatel Hakkoryu Jujutsu a Hakkoryu Koho Shiatsu, ustanovil metody obou systémů. Byl také aktivním členem politických stran, které měly za cíl pozvednout japonskou společnost z úpadku a zlepšit velmi těžké sociální podmínky.

Narodil se v prefektuře Yamagata v roce 1901. V pěti letech prodělal těžkou meningitidu, ale zázračně se uzdravil díky původním léčebným postupům tradiční Východní medicíny. Tato zkušenost stála u zrodu jeho silného zájmu o teorii i praxi Východní medicíny.

Po dokončení studia na Tokyo School of Government se přestěhoval na severní ostrov Hokkaido, kde kromě jeho mnoha politických aktivit také založil a vedl kliniku shiatsu. V té době hodně cestoval a usilovně studoval Východní medicínu i bojová umění pod vedením mnoha význačných mistrů.

Po mnoha letech studia tradiční medicíny v ní dosáhl velikého mistrovství a vyučoval ji ve škole pojmenované „Koho Gijuku“, kterou sám založil ve městě Asahikawa na Hokkaidu na počátku období Showa. Proslavil se svojí pílí a dokázal vytrénovat mnoho terapeutů. Ve městě také vedl mnoho veřejných seminářů. Jeho dovednosti, znalosti a oddanost tradiční východní medicíně byla oceněna v roce 1932, když se stal Prezidentem Asakihawské lékařské asociace.

Shodai Soke později založil své vlastní jedinečné a účinné styly sebeobrany a léčebných metod a technik a nazval je „Hakkoryu Jujutsu“ a „Koho Shiatsu“.

Před koncem druhé světové války se přestěhoval zpět do své rodné prefektury Yamagata a přebýval na hoře Hagurosan. Ve svatyni Hagurosan, meditovali a studovali Shintoističtí mniši a asketové. V tomto období Shodai Soke dále horlivě studoval a vybrušoval techniky Hakkoryu Jujutsu a Koho Shiatsu.

V roce 1947, po skončení války, se Shodai Soke opět přestěhoval a ve městě Omiya, (dnes známé jako Saitama City), v prefektuře Saitama, založil soukromou školu Hakko Juku Hombu Dojo a začal pravidelně vyučovat Hakkoryu Jujutsu a Koho Shiatsu.

Metody ošetření a léčby

První metodou vyšetřování v Hakkoryu Koho Shiatsu se nazývá Myakushin (tepová diagnostika nebo diagnostika pohmatem). Myakushin trvá asi deset minut a slouží k přesnému určení konkrétního problému pacienta a který Keiraku (meridián) má být ošetřen. Pak, bez dotyku postižené, zraněné či bolestivé části těla Nidai Soke provede léčbu Koho Shiatsu na odpovídajícím Keiraku, což je jeden ze čtrnácti drah Keiraku tradiční Východní medicíny. Myakushin, se v Hakkoryu Koho Shiatsu opírá o tradiční Keiraku a používá se k určení silných a slabých stránek každého z dvanácti hlavních Keiraku. Hlavním cílem je určit, který z Keiraku je spojen s problémem pacienta.

Tato metoda určuje pacientův puls, ale neomezuje se na pouhé počítání frekvence. Spíše se zaměřuje na soulad či nesoulad dechu a tepu a sleduje tlak krve. Navíc se k diagnostice tří tepových typů používají obě zápěstí, aby se stanovila vzájemná rovnováha, nesoulad či anomálie. Tři stavy Myakushin vytváří obraz toho, jak bude Keiraku reagovat na odpovídající léčbu. Často je velmi překvapivé, co vše taková diagnostika dokáže odhalit, v porovnání s postupy Západní medicíny.

V Koho Shiatsu se používá tlak bříškem palce. Vyhýbá se tlaku nehtem. To je obvyklá metoda. U pacientů, kteří mají problémy s otáčením, nebo změnami tělesné polohy se pro ošetření těžko dosažitelných Keiraku používá ukazovák a prostředník. Střed palce se přiloží na odpovídající Tsubo (tlakový bod) a vyvine se tlak, který způsobí bolest. Postup v Koho Shiatsu je takový, že se palec nejprve lehce dotkne pokožky, pak se vyvine tlak, který se nakonec rychle uvolní. Tím se docílí nejlepší stimulace.

V Koho Shiatsu existují i jiné techniky pro stimulaci určitých částí těla a pomoc při některých konkrétních onemocněních. Mačkání Tsubo po dobu dvou až tří vteřin je jedna z nich. Základní metodou Koho Shiatsu je stlačovat Tsubo na odpovídající Keiraku aniž by byla přímo zapojena poškozená, zasažená, nebo bolestivá oblast.

Tímto způsobem základní metody Koho Shiatsu nejen léčí různé nemoci, ale především chrání před vlastním výskytem mnoha druhů onemocnění. Stimulace pacienty také nabíjí a tím u nich podporuje oběh Ki (životní energie), což posiluje Keiraku propojené s vnitřními orgány a udržuje pacienty fyzicky i mentálně fit.

Hakkoryu Koho Shiatsu k léčbě nemocí používá víc, než jen specificky reagující Keiraku. Při léčbě zohledňuje i všeobecné principy gravitace a přesun účinků léčby z horní poloviny těla do dolní, či zdroj Ki obíhající v Keiraku (Tanden nebo Hara).

Při aplikaci tlakové léčby na bodech Koho Shiatsu se může směr tlaku a léčby obrátit. Dělá se to v případech, kdy se u pacienta objeví silná či neobvyklá reakce. Pokud se léčí Keiraku ve výrazné nerovnováze, mohou se objevit projevy bolesti, nepohodlí nebo nějaké formy nerovnováhy. Během terapie Koho Shiatsu se v tlaku na Tsubo nepoužívá téměř žádná síla. Rychlý tlak s rytmickým účinkem dokáže účinně uzdravit a vyléčit mnoho druhů vážných, bolestivých a akutních onemocnění. Hakkoryu Koho Shiatsu má opravdu mnoho jedinečných rysů.

Nidai Soke říká: „Při každodenním provádění terapií Koho Shiatsu nepoužívám žádnou fyzickou sílu. Raději sílu zavrhnu a běžně stimuluji konkrétní Keiraku, abych dosáhl pocitu bolesti. Obvyklé sezení zabere jen asi dvacet minut, protože kdybych léčbu prodloužil, mohla by být bolest pro pacienty příliš silná, krutá. Využití takovéhoto druhu bolesti na konkrétní Keiraku s vyhnutím se tlaku na postiženou či bolestivou část těla je základní myšlenka Koho Shiatsu. Tím se moje metoda Shiatsu liší od ostatních stylů, protože s odvržením síly soustředím léčbu pouze na vybrané Keiraku a zároveň se vyhýbám meridiánům poškozené oblasti.“

Dále pokračuje: „Hakkoryu Koho Shiatsu zahrnuje vědomé vyhýbání se použití své osobní síly. Toto schraňování energie je způsob, jakým dosahujeme stavu,

 který se v bojových uměních nazývá Zanshin (čistá mysl, nevědomí sebe sama). Žít ve stavu mentální a duchovní svobody, svobody prosté všech společenských problémů, je filozofickým cílem tradičních japonských bojových umění.

Díky tomuto přístupu se dosahuje skvělých léčebných výsledků, které však západní medicína nedokáže vysvětlit a ani chápat. Koho Shiatsu je účinné a jeho výsledky přetrvávají.“

V Hombu Dojo je mnoho zpráv o úspěšných léčbách a děkovných dopisů od pacientů, kteří se díky Koho Shiatsu zotavili ze zdravotních problémů a nemocí.

*Následující stavy vykazují velký pokrok po terapii Hakkoryu Koho Shiatsu:

Hypertenze, neurózy, obrna, bolest v kříži, snížení a zánět žaludku, zánět žaludku a tenkého střeva, žaludeční vředy, tuberkulóza, bolestivé klouby, žlučové kameny, pásový opar, angína, ledvinové kameny, zánět slepého střeva, presbyopie, astma, dětská obrna, běžná rýma a chřipka, revma, horečka, hemoroidy, ischias, děložní fibroid, nepravidelná menstruace, artritida, zánět ledvin, zácpa a průjem, impotence, bronchitida, nespavost, alergie, noční pomočování, závrať, vyhřezlé plotýnky, ztuhlý krk, zvonění v uších, bolest hlavy a migréna, úzkosti, bolest břicha, rýma, mrtvice, podvrknutí, diabetes, hypotenze, ekzéma, ztuhlá ramena, tenisový loket, atd.

 

 

 

 

 

 

HAKKORYU SJEDNOCUJE BOJOVÉ UMĚNÍ A MEDICÍNU, ABY JASNĚ UKÁZALO, ŽE JSOU JEDNO A TOTÉŽ.

Důležitým prvkem Hakkoryu Jujutsu je úplné odvržení fyzické síly, naprosté uvolnění a pak využití techniky proti útočníkovi za účelem sebeobrany. Většina ostatních bojových umění má běžně za cíl porazit či zničit protivníka, ale student Hakkoryu, ve stavu naprostého uvolnění, využije sílu útočníka a zasáhne vitální body Keiraku, aby okamžitě zastavil a dostal pod kontrolu pohyb protivníka. Většina lidí ví, že v zápasu Judo bude mít fyzicky menší osoba velký problém vyhrát, pokud bojuje s výrazně větším soupeřem. Hakkoryu nemá s fyzickými rozdíly vůbec žádný problém. V Hakkoryu jemné, rychlé a účelné pohyby naprosto převažují nad tvrdostí, silou a velikostí těla.

přeložil: Dr. Murakami Shuzan, L.Ac., Dipl. Ac.

 
z: A Guide Book of Folk Remedies
supervize: Mr. Ueno, Keiichi, Director of the Japan Holistic Medical Association
napsal: Minkan Ryoho Kenkyu Kai (Folk Remedies Research Association)
vydáno: Toyo Keizai Shinpo-Sha, 1996
z rozhovorů s Nidai Soke Okuyama Ryuho v Hakkoryu So Hombu Dojo a Kaiden Shihan Dr. Obitsu, Ryoichi v jeho soukromé nemocnici, Obitsu Sankei Byooin
Přeložil: Mgr. Tomáš Fiala
Redigoval: Mgr. Michal Čoupek