FAQ - často kladené otázky

Na co se nás často ptáte

Hakkoryu JuJutsu je autentické japonské bojové umění. Jeho zakladatel, Shodai Soke, studoval mnoho bojových umění, mimo jiné boj s mečem, kopím, naginatou, lukem a šípem, krátkými a dlouhými zbraněmi, zbraněmi se řetězem, házecími zbraněmi, jakož i boj beze zbraně. Důvodem ke studiu těchto tradičních samurajských Bujutsu byla jeho snaha o následování tradičních samurajských zbraní a strategií vztahujících se k boji. Mimo jeho nadání pro bojová umění se také se zaujetím věnoval medicíně, která zahrnovala akupunkturu, chiropraxi, meridiánovou terapii a také západní medicínu. Shodai Soke využil svých obrovských zkušeností a znalostí ze samurajského boje a medicíny a vytvořil unikátní bojové umění. Jeho kritéria byla, že musí být efektivní, praktické a humánní. Tyto požadavky vyústily ve vznik Hakkoryu JuJutsu. Shodai Soke vymyslel na základě vystudovaných válečných stylů učební program pokročilých technik, který využívá meridiánů na lidském těle (energetických - nervových drah) a anatomických omezení těla, čímž se vyhýbá používání síly a násilí vůči člověku. V Hakkoryu je třeba úplně se oprostit od používání síly a naopak se zaměřit na uvolněnost a klidnou mysl i v momentě, kdy čelíte násilnému útoku. Tyto principy pak umožňují všem, bez rozdílu věku i fyzických dispozic, zdárně vyřešit bojovou situaci. Proti násilí přicházejícímu zvnějšku máme tedy účinné bojové techniky, které zamezí omezení osobních svobod člověka. Existuje však i násilí přicházející zevnitř - nemoc, která je také schopna výrazně omezit přirozené svobody jednotlivce. Proti této formě násilí praktikují studenti Hakkoryu speciální formu léčebné shiatsu terapie tzv. Koho Shiatsu Igaku. Tyto dvě složky - bojová a léčebná - jsou spolu v Hakkoryu neoddělitelně spjaty.

Pravidelným cvičením docílíte zvýšení sebeovládání, sebedůvěry, sebevědomí. Porozumíte svému tělu, naučíte se jej lépe ovládat a zvládat nenadálé a stresové situace. Cvičení pomáhá ke zlepšení koncentrace, sebekontroly a tělesné pohyblivosti. Techniky Hakkoryu jsou velmi nenápadné a umí způsobit bolest, aniž by útočníka zranily či zanechaly následky, což při reálném střetu poskytuje řadu výhod. Dále se specializuje na efektivní způsoby vyproštění z různých úchopů, velmi důležitou výuku bezpečných pádů (tj. takových, při nichž nedojde ke zraněním hlavy, páteře aj.), zvládání agrese, aktivizaci a rozvoj osobnosti. Součástí stylu Hakkoryu jsou i unikátní masáže Koho Shiatsu Igaku, které vycházejí z orientální medicíny a zároveň jsou tato citlivá místa využitelná i v boji k eliminaci a kontrole útočníka.

Horní věková hranice omezená není, zde záleží jenom na vašem odhodlání a chuti do cvičení. Minimální věk je zhruba 13 let. Pro děti od 3 let je možnost navštěvovat náš dětský oddíl Bojovníček. Kolektiv je přátelský, věkově se pohybuje od teenagerů po (téměř) seniory, cvičí zde ženy i muži různého vzdělání i povolání. Všichni jsou vítáni. Trénink je možné po domluvě s trenérem přizpůsobit různým krátkodobým i dlouhodobým zdravotním omezením.

Na tréninky neustále chodí noví zájemci a v našem oddíle jsou zastoupeny téměř všechny technické stupně, od úplných začátečníků až po zkušené mistrovské stupně. Všechny techniky se přizpůsobují Vaší technické zdatnosti, tudíž nehrozí riziko poranění. Hlavní důraz se klade na preciznost prováděných technik. Oddíl pořádá různé akce, na kterých utužujeme kolektiv, takže jistě rychle zapadnete do naší velké rodiny.

Na začátku každého tréninku se provádí tradiční nástup s pozdravem. Bližší informace ohledně nástupu se můžete dočíst v sekci O nás, pod názvem Reigi, které se důsledně dodržuje po dobu celého tréninku. Poté následuje krátká rozcvička, nácvik pádů a příprava těla na následující cvičení. Dále se již cvičí techniky Hakkoryu, a to jak základní provedení technik, tak bojové a sebeobranné aplikace. Na závěr se opět provádí tradiční nástup s pozdravem. V průběhu tréninku jsou studenti seznamování i s japonskou kulturou, filozofií, bojovou teorií atd. Trénink se přizpůsobuje dle aktuálních potřeb a zdravotních dispozic osazenstva. Cvičit může každý!

První trénink je zdarma. Další možnosti plateb viz. sekce Platby v hlavním menu.

Ano, cvičení je vhodné jak pro muže, tak i pro ženy, jelikož se při obraně neklade důraz na fyzickou sílu obránce. V oddíle máme několik žen s vysokými technickými stupni, takže pohlaví určitě není rozhodující. Princip Hakkoryu spočívá v chytrém využití síly útočníka ve svůj prospěch, v budování reflexních sebeobranných reakcí a návyků, které předchází konfliktním situacím a v prohlubování kontroly svého těla za pomoci východních filozofií. Jedná se o neagresivní styl boje, který mohou bez problémů cvičit muži i ženy všech tělesných konstitucí i predispozic, dokonce i starší lidé a lidé se zdravotním omezením.

Právě naopak. Tři hlavní znaky Hakkoryu jsou: Neprovokovat, neodporovat a nezpůsobit žádná tělesná zranění. Doporučuji přečíst článek O Hakkoryu, v sekci O nás. Střetu se učíme předcházet. Ale když už k němu dojde, učíme se protivníka zneškodnit technikami, kterými jej nezraníme, ale budeme jej mít neustále pod kontrolou. To vše v klidu, bez agrese.

Přihlásit se můžete buď telefonicky, mailem nebo přes náš kontaktní formulář. Veškeré potřebné informace naleznete v záložce Kontakt. Těšíme se na Vás!